HPG công bố Nghị quyết HĐQT về phương án chia cổ tức năm 2014 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần – Tập đoàn Hòa Phát

HPG công bố Nghị quyết HĐQT về phương án chia cổ tức năm 2014 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần

Ngày 13/4/2015, Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) đã họp và thông qua Nghị quyết số 04/NQHP-2015 về phương án chia cổ tức năm 2014 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

Quý vị cổ đông vui lòng click vào đây để xem chi tiết Nghị quyết số 04/NQHP-2015

HPG