Hoa Phat Group Consol FS EN 2017 – Tập đoàn Hòa Phát