Hòa Phát công bố kết quả kinh doanh quý III.2017 – Tập đoàn Hòa Phát