Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 22 ngày 18/03/2014 – Tập đoàn Hòa Phát