Đại hội cổ đông Công ty CP tập đoàn Hòa Phát – Tập đoàn Hòa Phát

Đại hội cổ đông Công ty CP tập đoàn Hòa Phát

Ngày 19/01/2007, Công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát đã chính tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ nhất để bầu HĐQT, ban giám đốc, ban kiểm soát và biểu quyết thông qua phương án kinh doanh của công ty trong năm 2007

Đây là công ty mẹ của Tập đoàn Hòa Phát với hai bộ phận chính gồm: Bộ phận sản xuất và kinh doanh với 2 nhà máy lớn đặt tại khu công nghiệp phố Nối là nhà máy sản xuất phôi thép, nhà máy cán thép xây dựng và Bộ phận quản lý và đầu tư tài chính với chức năng điều phối, quản lý toàn bộ hoạt động tài chính trên các lĩnh vực khác của xã hội cũng như TTCK. Với vốn điều lệ 1.100 tỷ đồng (tương đương 110 triệu cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/CP), Công ty mẹ sẽ sở hữu 100% vốn của 7 công ty con.

Hòa Phát hiện được xếp vào hàng nhóm các công ty tư nhân hàng đầu của Việt Nam về quy mô vốn cũng như hiệu quả kinh doanh. Trong năm 2006, doanh số cả tập đoàn đạt khoảng 3.800 tỷ đồng, lợi nhuận 200 tỷ đồng. Dự kiến, năm 2007 doanh thu sẽ tăng 4.500 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 300 tỷ đồng và cổ tức chia 25%. Đồng thời, tập đoàn cũng sẽ chuẩn bị các điều kiện để tham gia vào TTCK quý II/2008.

Theo Thời báo kinh tế Việt Nam