Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông báo về Giao dịch cổ phiếu của PENM III – Tập đoàn Hòa Phát