Công ty CP tập đoàn Hòa Phát Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Ngọc Quang – cổ đông nôi bộ – Tập đoàn Hòa Phát