Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ – Ông Tạ Tuấn Dương – Tập đoàn Hòa Phát