Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ – Bà Nguyễn Thị Hồng Hải – Tập đoàn Hòa Phát