Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin về việc Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 – Tập đoàn Hòa Phát