Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin về việc ký hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính – Tập đoàn Hòa Phát