Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của Tạ Tuấn Dương – người có liên quan đến cổ đông nội bộ – Tập đoàn Hòa Phát