Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ – Tập đoàn Hòa Phát