Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của bà Phan Thị Thu Lan – Tập đoàn Hòa Phát