Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của bà Phạm Thị Kim Oanh – Tập đoàn Hòa Phát