Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2018 – Tập đoàn Hòa Phát