Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố nội dung về chương trình Gặp mặt nhà đầu tư ngày 04 tháng 12 năm 2018 – Tập đoàn Hòa Phát