Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Nghi quyết HĐQT số 14 và 15 góp tăng vốn vào các Công ty con – Tập đoàn Hòa Phát