Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019 – Tập đoàn Hòa Phát