Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị – Tập đoàn Hòa Phát