Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Kết quả kinh doanh quý III năm 2019 – Tập đoàn Hòa Phát