Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Kết quả kinh doanh năm 2018 – Tập đoàn Hòa Phát