Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Trần Đình Long – Tập đoàn Hòa Phát