Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Ngọc Quang – Tập đoàn Hòa Phát