Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 31 – Tập đoàn Hòa Phát