Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Công văn chấp hạn gia hạn thời hạn công bố Báo cáo tài chính năm 2019 – Tập đoàn Hòa Phát