Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán chứng khoán 6 tháng cuối năm – Tập đoàn Hòa Phát