Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2018 – Tập đoàn Hòa Phát