Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2018 – Tập đoàn Hòa Phát