Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2019 – Tập đoàn Hòa Phát