Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019 – Tập đoàn Hòa Phát