Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của PENM III – Tập đoàn Hòa Phát