Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo giao dịch cổ phiếu của PENM IV – Tập đoàn Hòa Phát