Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan – Tập đoàn Hòa Phát