Công ty CP Tập đoàn công bố nội dung buổi gặp mặt nhà đầu tư quý II/2019 – Tập đoàn Hòa Phát