Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ – Tập đoàn Hòa Phát