Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố Kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Phan Thị Thu Lan – Người có liên quan đến cổ đông nội bộ – Tập đoàn Hòa Phát