Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Phạm Thị Kim Oanh – Tập đoàn Hòa Phát