Công bố thông tin về việc tăng vốn góp tại Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất – Tập đoàn Hòa Phát