Cho tôi hỏi là khi nào sẽ nhận được cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu? – Tập đoàn Hòa Phát

Cho tôi hỏi là khi nào sẽ nhận được cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu?

Thời gian gần đây, Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát nhận được nhiều câu hỏi của các Cổ đông liên quan đến thời gian và cách thức trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu. Công ty xin trả lời cụ thể như sau:

Ngày 31/03/2017 là ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016 tỷ lệ 50% (cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày này sẽ được quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 50%)

Hiện tại Công ty đang làm các thủ tục để đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2016, dự kiến phần cổ tức bằng cổ phiếu này sẽ về tài khoản của cổ đông vào cuối tháng 4/2017.

Cổ đông đã lưu ký cổ phiếu/mua cổ phiếu tại công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản: Cổ phiếu sẽ tự động được cập nhật về tài khoản chứng khoán của cổ đông.

Cổ đông chưa lưu ký: mang Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần + Chứng minh thư qua văn phòng Công ty tại 39 Nguyễn Đình Chiểu để làm thủ tục ghi tăng số cổ phần (khi cổ phiếu được giao dịch).

Trân trọng cảm ơn Quý cổ đông!