Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2017 – Tập đoàn Hòa Phát