Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2018 – Tập đoàn Hòa Phát