Báo cáo tài chính riêng Quý I/2019 – Tập đoàn Hòa Phát