Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2019 – Tập đoàn Hòa Phát