Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Tạ Tuấn Dương – người có liên quan đến cổ đông nội bộ – Tập đoàn Hòa Phát